' Point Of View: Κάνε και εσύ μια offshore μπορείς

Friday, 11 April 2014

Κάνε και εσύ μια offshore μπορείς

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α):
 “ φορολογικός παράδεισος θεωρείται το κράτος που

επιβάλλει χαμηλό ονομαστικό ή κανένα φόρο εισοδήματος, φορολογεί ευνοϊκά ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος (μηδενικός ή πολύ χαμηλός συντελεστής), προσφέρει σε κατοίκους τρίτης χώρας τη δυνατότητα να αποφύγουν την επιβολή φόρου στη χώρα φορολογικής κατοικίας τους, δεν διευκολύνει την παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών και δεν θέτει ως προϋπόθεση την άσκηση ουσιαστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιριών που βρίσκονται εγκατεστημένες στο έδαφός του.”

Μέχρι εδώ καλά, βλέπουμε δηλαδή ότι ο λεγόμενος «φορολογικός παράδεισος» είναι κάποιο μέρος του κόσμου στο οποίο μια εταιρία δεν πληρώνει καθόλου φόρο. Ας πάρουμε ότι αυτό το κράτος είναι η Νέα Γουινέα. Εγώ λοιπόν που θέλω να ξεπλείνω μερικά χρήματα που απέκτησα με πολλούς και νόμιμους τρόπους (προστασία, νταβατζιλίκι, εμπόριο όπλων κλπ). Διαλέγω τη Νέα Γουινέα για να φτιάξω μια εταιρία με σκοπό το ξέπλημα χρημάτων, βάζω μερικά χρήματα στην εταιρία και τα δικαιολογώ έτσι. Όπως υποψιάζονται οι περισσότεροι μια εταιρία πρέπει να απασχολεί προσωπικό, να έχει εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα κλπ (έτσι λοιπόν θα δικαιολογήθούν τα χρήματα).Τα πράγματα όμως είναι ακόμα καλύτερα γιατί δεν θα με φορολογεί ούτε το Ελληνικό κράτος ούτε και η Νέα Γουινέα όμως. Φυσικά μπορεί αν είμαι γνωστό πρόσωπο όπως ένας υπουργός ή ένας δημοσιογράφος (σας έρχεται κανείς στο μυαλό?) καλή ώρα ο Θ**** , αν σκεφτεί κάποιος να μου κάνει έλεγχο και να βρεί ότι έχω υπεράκτια εταιρία(offshore-οφσόρ) τότε θα πω ότι τα επιπλέον χρήματα μου πάνε για τις ανάγκες της εταιρίας μου. Το καλύτερο από όλα είναι ότι μια offshore εταιρία δεν απαιτεί υλική υπόσταση, δεν χρειάζομαι εγκαταστάσεις ή προσωπικό για να τη λειτουργώ. Αυτά εννοεί ο Ο.Ο.Σ.Α με απλά λόγια.

Οι Offshore (εξωχώριες ή υπεράκτιες) εταιρίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, ιδρύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους ή διακαιοδοσίας (forum) που χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος και ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πέραν των ορίων του κράτους ή του forum ίδρυσης τους. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, για τους σκοπούς του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), ως offshore εταιρία εννοείται «η εταιρία που έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης».

Πόσο γρήγορα γίνεται όμως μια Υπεράκτια Εταιρία?

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μία υπεράκτια εταιρία μπορεί να συσταθεί σε μία μόλις ημέρα, ενώ συχνά εταιρίες είναι ήδη προκατασκευασμένες από γραφεία επιχειρηματικών συμβουλών, έτοιμες προς άμεση ικανοποίηση εμπορικών αναγκών οποιουδήποτε. Αποτελούνται από ακόμη και έναν μοναδικό μέτοχο, χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία (συνεννοήσεις, διαπραγματεύσεις, ρύθμιση λεπτομερειών κλπ), αφού όλες οι λεπτομέρειες είναι δυνατόν να ρυθμιστούν εκ των υστέρων.

Αντίθετα, μια ελληνική εταιρία (π.χ. ανώνυμη εταιρία, περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.) απαιτεί για τη σύστασή της τουλάχιστον μία εβδομάδα και επιπλέον την ανάμειξη δικηγόρου, συμβολαιογράφου, δημοσίων αρχών, καθώς και κάποια αναγκαία προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ των δύο κατ’ ελάχιστον μετόχων για τον τρόπο λειτουργίας της υπό σύσταση εταιρίας.

Πόσο κοστίζει η κατασκευή μιας τέτοιας εταιρίας?

Σε μια υπεράκτια εταιρία (π.χ. Κυπριακή) δεν είναι απαραίτητη η ανάμειξη δικηγόρου, συμβολαιογράφου, ούτε η ανάληψη επιπλέον γραφειοκρατικού κόστους, όπως δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ, εγγραφές στο οικείο επιμελητήριο κ.ο.κ.. Τα έξοδα λειτουργίας των εξωχώριων εταιριών κυμαίνονται μεταξύ 350 και 650 δολαρίων ΗΠΑ ανά έτος, ανάλογα με τη χώρα ίδρυσης.

Αντίθετα, για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 60,000 ευρώ (ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο). Περαιτέρω, η διατήρηση μιας ανώνυμης εταιρίας στην Ελλάδα απαιτεί την απασχόληση νομικού και οικονομικού συμβούλου, λόγω των πολυάριθμων αναγκαστικού δικαίου και αδύνατον να προσπελασθούν, διατυπώσεων που επιβάλλει η ελληνική έννομη τάξη.

Υπάρχει ανωνυμία των μετόχων:

τη σύσταση υπεράκτιας εταιρίας είναι καθ’ όλα νόμιμη και δυνατή η διατήρηση απόλυτης ανωνυμίας εφόσον το επιθυμούν, ως προς το πρόσωπο των πραγματικών μετόχων αυτής. Ειδικότερα, είτε δεν υπάρχει καν υποχρέωση γνωστοποίησης των πραγματικών μετόχων, είτε είναι δυνατή η γνωστοποίηση «ονομαστικών» μετόχων, οι οποίοι κατέχουν τις μετοχές για λογαριασμό άλλων. Ενώ δυνατή είναι ακόμη η φύλαξη και διαχείριση των μετοχών από ιδιωτικά επιχειρηματικά γραφεία, με απόλυτη εχεμύθεια για τα πρόσωπα των πραγματικών εταίρων. Αντίθετα, στην Ελλάδα η σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρίας απαιτεί τη γνωστοποίηση των πραγματικών εταίρων /μετόχων στις αρμόδιες αρχές καθώς και σημαντικές διατυπώσεις δημοσιότητας. Ακόμη, το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση του πραγματικού μετόχου μιας υπεράκτιας εταιρίας αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο για προστασία των περιουσιακών στοιχείων αυτού, από ενδεχόμενες μελλοντικές διεκδικήσεις κάθε μορφής πιστωτών.

Με την προστασία των μετόχων τι γίνεται όμως?

Η δυνατότητα αυτή είναι άμεση συνέπεια της έλλειψης κανόνων αναγκαστικού δικαίου σε αλλοδαπές χώρες οι οποίες υποδέχονται τις εταιρίες αυτές, προσφέροντας τους απεριόριστη οικονομική ελευθερία. δραστηριοποίησης και διαμόρφωσης του καταστατικού κατά την απεριόριστη βούληση των εταίρων. Ενώ επιπλέον το εταιρικό πέπλο αποτελεί σημαντική προστασία των δραστηριοτήτων και της προσωπικής περιουσίας των μετόχων, καθώς αυτή δεν κινδυνεύει να βρεθεί υπέγγυα στα χέρια των πιστωτών για χρέη της εταιρίας, ούτε ο μέτοχος έχει προσωπική ευθύνη για οποιαδήποτε ζήτημα αφορά την εταιρία.


Μέχρι στιγμής αυτά για τις OffShore εταιρίες.Το μήνυμα που θέλω να περάσω δεν είναι πώς να κλέψετε το ελληνικό κράτος αλλά μόνο να μάθετε πως γίνεται με νόμιμο τρόπο…. Τόσοι υπουργοί και βουλευτές το έχουν κάνει εξάλλου, τι παραπάνω έχουν από εμάς?

No comments:

Post a Comment